wtorek, 15 kwietnia 2014

Chwilówka - jako pożyczka odnawialna i inne klauzule pod lupą

Federacja Konsumentów przedstawiła raport dotyczący działania firm finansowych oferujących kredyty „chwilówki” - w szczególności zapisów w umowach stosowanych przez takie firmy. Badano również wiedzę Polaków na temat takich pożyczek. Wyniki  analiz, jak się można domyślić, nie napawają optymizmem. 

Przede wszystkim umowy oferowane konsumentowi do podpisu są często niejasne i bardzo długie. To powoduje, że konsument często nawet nie przeczyta takiej umowy w całości, albo jeżeli już przeczyta, to nie zrozumie wszystkich zapisów.  
Poza tym, wiele umów zawiera klauzule niedozwolone, a część nawet narusza ustawę o kredycie konsumenckim. To przejawia się na przykład niekorzystnym dla klienta rozliczaniem pożyczki, gdy klient chce spłacić ją przed terminem, a także ukrywaniem informacji na temat nominalnego oprocentowania kredytu. 
Dodatkowym tematem jest również problem wysokich kosztów windykacyjnych w przypadku opóźnień w spłacie takiego kredytu. Firmy udzielające szybkich pożyczek wysyłają monity, które obciążają klienta dodatkowo rażąco wysokimi kosztami. Więc istotne jest, by takich pożyczek wystrzegać się jak ognia. Prawie każde inne rozwiązanie będzie lepsze niż skorzystanie z chwilówki – można pożyczyć od rodziny, wziąć drugą pracę czy sprzedać coś z naszego sprzętu.  

piątek, 11 kwietnia 2014

Hazard jednak legalny? Trefna ustawa PO

Jak pewnie pamiętacie, w naszym kraju od paru lat hazard jest nielegalny – o ile dobrze pamiętam, to było związane z tym, że jakiś poseł PO brał łapówki związane właśnie z tematem hazardu i jak sprawa wypłynęła, to PO wprowadziło tą debilną ustawę, żeby odciągnąć (skutecznie oczywiście) uwagę mediów od korupcji w swoich szeregach.

Ale jest coś ważniejszego – otóż teraz okazuje się, że cała ta ustawa jest sprzeczna z prawem UE. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, ustawa jest więc nieskuteczna. Można to porównać do sposobu w jaki działają klauzule niedozwolone – jeżeli one znajdują się w umowie, którą podpisaliśmy, to i tak one nas nie obowiązują.

 Jednak w tym wypadku sprawa jeszcze bardziej się skomplikowała. Bowiem od czasu uchwalenia ściemnionej przez PO ustawy, celnicy zatrzymali na granicach całą masę automatów  do gier hazardowych i terminali internetowych. Jako że ustawa jest nielegalna, to skarb państwa (czyli Ty – czytelniku) poniesie konsekwencje dziesiątek, jeżeli nie setek pozwów za utracone korzyści i bezprawnie przetrzymywany (często latami) sprzęt. Podziękujmy PO.

Już nie wspominam nawet o całkowitym bezsensie takiej ustawy od strony etycznej – żyjemy w XXI wieku i urzędnicy chcą mi mówić, co mogę a czego nie mogę robić ze SWOIMI pieniędzmi? Ale kwestia ekonomii -  wszystkie te firmy hazardowe mogłyby w Polsce działać i odprowadzać podatki. A tak to kasa płynie za granicę.

Jak ja nie lubię debilizmu. Szczególnie gdy występuje na wysokich stanowiskach urzędniczych w państwie. Szczególnie gdy pozorem jakiejś tam (głupiej, ale zawsze) idei, ma przykrywać korupcję kolesi, co nadają się najwyżej do handlowania kartoflami na targu, a nie do rządzenia państwem.

Czy ktoś z PO poniesie JAKIEKOLWIEK konsekwencje uchwalenia bubla? Chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie.

środa, 2 kwietnia 2014

Lista najczęstszych klauzul niedozwolonych

Często spotykamy się z pytaniami, gdzie można znaleźć jakąś listę niedozwolonych postanowień, która byłaby bardziej poręczna i zjadliwa niż ta na stronie UOKIK. Tutaj zamieszczamy więc taką listę 23 najczęściej występujących klauzul abuzywnych. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, w przypadku wątpliwości, za niedozwolone uznaje się w szczególności punkty w umowie, które:
1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody
2. wyłączają odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
3. wyłączają potrącenie wierzytelności klienta z wierzytelności firmy/sprzedawcy
4. umieszczają punkty, z którymi konsument nie mógł się zapoznać przed zawarciem umowy
5. pozwalają firmie na przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot bez zgody konsumenta
6. zmuszają klienta do zawarcia kolejnych umów w przyszłości – jako warunek zawarcia bieżącej umowy
7. zmuszają klienta do zawarcia innej umowy jako warunku zawarcia bieżącej umowy
8. uzależniają wywiązanie się z umowy przez sprzedawcę od jego woli
9. dają firmie możliwość wiążącej interpretacji umowy
10. dają firmie prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny
11. mówią, że tylko sprzedawca ma prawo stwierdzić zgodność świadczenia z umową
12. uniemożliwiają klientowi uzyskanie zwrotu pieniędzy za usługę nie wykonaną w całości lub w części w przypadku rezygnacji przez niego z umowy
13. w przypadku rozwiązania umowy stwierdzają utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta
14. uniemożliwiają konsumentowi odstąpienie od umowy
15. dają wyłącznie sprzedawcy prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony bez okresu wypowiedzenia
16. w wypadku rezygnacji z wykonania umowy nakładają obowiązek zapłacenia określonej sumy wyłącznie na konsumenta
17. zakładają rażąco wysoką karę umowną w wypadku odstąpienia przez klienta od umowy
18. automatycznie przedłużają umowę w formę na czas nieokreślony nie dając konsumentowi wystarczającego czasu na rozwiązanie umowy
19. dają prawo zmian cech usługi wyłącznie sprzedawcy, bez podania ważnych przyczyn
20. dają sprzedawcy prawo do podwyższenia ceny już po podpisaniu umowy nie dając klientowi prawa odstąpienia od umowy
21. uzależniają wypełnienie usługi przez sprzedawcę od wypełnienia przez klienta nadmiernie uciążliwych formalności
22. zmuszają klienta do wykonania zobowiązania również w przypadku niewykonania zobowiązania przez sprzedawcę
23. w przypadku sporów wyłączają jurysdykcję sądów polskich

To z grubsza tyle.