środa, 2 kwietnia 2014

Lista najczęstszych klauzul niedozwolonych

Często spotykamy się z pytaniami, gdzie można znaleźć jakąś listę niedozwolonych postanowień, która byłaby bardziej poręczna i zjadliwa niż ta na stronie UOKIK. Tutaj zamieszczamy więc taką listę 23 najczęściej występujących klauzul abuzywnych. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, w przypadku wątpliwości, za niedozwolone uznaje się w szczególności punkty w umowie, które:
1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody
2. wyłączają odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
3. wyłączają potrącenie wierzytelności klienta z wierzytelności firmy/sprzedawcy
4. umieszczają punkty, z którymi konsument nie mógł się zapoznać przed zawarciem umowy
5. pozwalają firmie na przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot bez zgody konsumenta
6. zmuszają klienta do zawarcia kolejnych umów w przyszłości – jako warunek zawarcia bieżącej umowy
7. zmuszają klienta do zawarcia innej umowy jako warunku zawarcia bieżącej umowy
8. uzależniają wywiązanie się z umowy przez sprzedawcę od jego woli
9. dają firmie możliwość wiążącej interpretacji umowy
10. dają firmie prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny
11. mówią, że tylko sprzedawca ma prawo stwierdzić zgodność świadczenia z umową
12. uniemożliwiają klientowi uzyskanie zwrotu pieniędzy za usługę nie wykonaną w całości lub w części w przypadku rezygnacji przez niego z umowy
13. w przypadku rozwiązania umowy stwierdzają utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta
14. uniemożliwiają konsumentowi odstąpienie od umowy
15. dają wyłącznie sprzedawcy prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony bez okresu wypowiedzenia
16. w wypadku rezygnacji z wykonania umowy nakładają obowiązek zapłacenia określonej sumy wyłącznie na konsumenta
17. zakładają rażąco wysoką karę umowną w wypadku odstąpienia przez klienta od umowy
18. automatycznie przedłużają umowę w formę na czas nieokreślony nie dając konsumentowi wystarczającego czasu na rozwiązanie umowy
19. dają prawo zmian cech usługi wyłącznie sprzedawcy, bez podania ważnych przyczyn
20. dają sprzedawcy prawo do podwyższenia ceny już po podpisaniu umowy nie dając klientowi prawa odstąpienia od umowy
21. uzależniają wypełnienie usługi przez sprzedawcę od wypełnienia przez klienta nadmiernie uciążliwych formalności
22. zmuszają klienta do wykonania zobowiązania również w przypadku niewykonania zobowiązania przez sprzedawcę
23. w przypadku sporów wyłączają jurysdykcję sądów polskich

To z grubsza tyle. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz